× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Centrum Medyczne Bonder - Medica

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Bonder - Medica"

Adres

22-548-14-15
Łączyny 8
02-820 Warszawa

http://www.medycynarodzinna.pl

Jednostki

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1